Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

image_pdfimage_print

 Основною метою діяльності Ради молодих вчених (РМВ) Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГ Карпатського регіону НААН є всебічне сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу дослідної станції.

 Для досягнення поставленої мети РМВ зацікавлює молодих науковців в активній науковій та суспільній діяльності дослідної станції та установ, які входять до складу її мережі, а також становлення й розвиток особистих наукових та моральних цінностей кожного представника молодої громади установи. До складу РМВ входять аспіранти та наукові співробітники віком до 35 років включно.

 Діяльність Ради молодих вчених здійснюється завдяки загальним зборам, під час яких заслуховуються й обговорюються результати наукових досліджень молодих вчених за такими напрямками як рослинництво, селекція, насінництво, тваринництво, економіка, а також вирішуються поточні питання.

 Такі засідання дають молодим вченим не тільки можливість покращити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки, але й відпрацювати техніку викладання доповіді, а також вміння відстоювати й аргументовано захищати свої наукові здобутки серед широкого кола колег.